ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಕಾರ

ಲೇಖಕರು

1995-97

1

ನಾಲಿಸಾಯ್‌

ಕಾದಂಬರಿ

ಸ್ಟೇನ್‌ ಅಗೇರಾ

2

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್‌

ಕಥೆ

ಎಡ್ವಿನ್‌ ಜೆ .ಎಫ್‌ ಡಿಸೋಜಾ

3

ಯೇಗೊ ಬಾಯೆ

ಕವಿತೆ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ

4

ತಾ ತಾ ತಿಂಗಣ

ಜನಪದ

ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗುಲ್ವಾಡಿ

5

ಆಯ್ರಿಕ್‌ ಸಯ್ರಿಕ್‌

ಭಾಷಾಂತರ

ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

1998-2001

1

ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್‌

ಕಾದಂಬರಿ

ವಿಕ್ಟರ್‌ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌

2

ದುಕಾಂ

ಕಥೆ

ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್‌

3

ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ

ಕವಿತೆ

ಎಲೈರ್‌ ತಾಕೊಡೆ

4

ಪರತ್‌ ಏಕ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ

ನಾಟಕ

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ

2002

1

ಶಿರಾಪ್‌

ಕಾದಂಬರಿ

ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್‌

2

ತೀನ್‌ ತಿಯಾತ್ರ್‌

ನಾಟಕ

ಮಿಕ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌

3

ರುಪ್ಣಿಂ

ಕಥೆ

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರು

2003

1

ಪುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಕಥೆ

ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ

2

ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ

ಲೇಖನಗಳು

ಸ್ಟೀವನ್‌ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌

2004

1

ಪಿಂತುರಾಂ

ಕವಿತೆ

ಫಾ ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್‌

2

ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ

ಕಥೆ

ಜೆ. ಎಫ್‌ ಡಿಸೋಜಾ

2005

1

ತಪಸ್ವಿನಿ

ಭಾಷಾಂತರ

ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆವಗೂರ್‌

2

ಆಜ್‌

ಕವಿತೆ

ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ

3

ಚಂದ್ರರೇಖಾ

ಕಾದಂಬರಿ

ಮನು ಬಾಹ್ರೆನ್‌

4

ಕವಿತಾ ಪಾಠ್‌

ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌

2006

1

ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್‌

ಕಥೆ

ಸ್ಟೇನ್‌ ಅಗೇರಾ

2

ದರ್ಬಾರಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗೋಣ್‌

ಕವಿತೆ

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌

3

ಕಾನೂನ್‌ ದರ್ಶನ್‌

ಲೇಖನ

ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊ

4

ಸಲ್ವಣೆಚಿ ಜೀಕ್‌

ಭಾಷಾಂತರ

ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ

5

ಬಾಲರವಿ

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು

ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್‌

6

ಸುಖಾ ದುಖಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ

ಕವಿತೆ

ಒಲಿವೆರಾ ಪ್ಲಾವಿಯಾ

2007

1

ತಿಸ್ರಿ ತಕ್ಲಿ

ಕಾದಂಬರಿ

ಡಾ ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

2

ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ಭಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ

ಕಥೆ

ಎಚ್‌ ಜೆ ಗೋವಿಯಾಸ್‌

3

ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ

ಕವಿತೆ

ನಂದಿನಿ

2008

1

ಮೊಗ್ರೆಂ ಕಾರಣ್‌

ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ

ಪಾವ್ಲ್‌ ಮೊರಾಸ್‌

2

ಮೊಗಾಚೊ ಘಾತ್‌

ಕಥೆ

ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ಸೆರಾವೊ

2009

1

ಸುಳ್ಸುಳೆ

ಲೇಖನಗಳು

ಸಿಜ್ಯೆಸ್‌ ತಾಕೊಡೆ

2

ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ

ಕವಿತೆ

ಎಂ. ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌

3

ಪಯ್ಣಾರ್‌ ವಿಂಚ್ಲಿಲಿ ಮೊತ್ಯಾಂ

ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ಕಾರ

ಫೆಲಿಕ್ಸ್‌ ಎ ಡಿಸೋಜಾ

2010

1

ಯಶೋದರ ಚರಿತ

ಭಾಷಾಂತರ

ಸ್ಟೀವನ್‌ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌

2

ಕಾಟ್‌ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್‌

ಕವಿತೆ

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್‌

3

ಸಾತೆಂ

ಕಥೆ

ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌

4

ಕಾನೂನ್‌ ಮಾಹೆತ್‌

ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆರ್‌ ಡಿಕೋಸ್ಟ

2011

1

ಸತಾಂ ಖತಾಂ

ಲೇಖನ

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಜಿ ಪಿಂಟೊ

2

ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್‌

ಕಥೆ

ರೊನ್‌ ಮೈಕಲ್‌

3

ಆವಾಜ್‌

ಕವಿತೆ

ರೊನಾಲ್ಡ್‌ ವಾಜ್‌

2012

1

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್‌

ಕವಿತೆ

ಅರುಣಾ ರಾವ್‌

2

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್‌

ಲೇಖನ

ಪಿಯುಸ್‌ ಪಿದಲಿಸ್‌ ಪಿಂಟೊ

3

ದಸ್ಕತ್‌ ಆನಿ ಹೆರ್‌ ಕಥಾ

ಕಥೆ

ತಾರಾ ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

2013

1

ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್‌

ಕಾದಂಬರಿ

ಎಡ್ವಿನ್‌ ಜೆ ಎಫ್‌ ಡಿಸೋಜಾ

2

ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್‌

ಕವಿತೆ

ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್‌ ಡಿಕುನ್ಹ

3

ಮೀಟ್‌ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್‌

ಲೇಖನ

ಫಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌

2014

1

ದೆವಾಚ್ಯಾಭಾಗೆವಂತಾನೊ

ಕಥೆ

ನವೀನ್‌ ಕುಂರ್ಬಿಲ್‌

2

ಮಾಗಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಕ್ಕಾ

ಕವಿತೆ

ನಾಗೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ ರಾವ್‌

3

ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್‌

ಅನುವಾದ

ಜೆ.ವಿ ಕಾರ್ಲೊ

2015

1

ದಲಿತ್‌

ಲೇಖನ

ಫಾ ಡೆನಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ

2

ಥಕನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಝಜಾರಿ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ರೊನಿ ಅರುಣ್‌

3

ಭಾಯ್ಲಾ ಭಾಡೆ ಬಾಯ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಓಂ ಗಣೇಶ್‌ ಉಪ್ಪುಂದ

2016

1

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಾವ್ಯ

ಉಮೇಶ ಗೌತಮ ನಾಯಕ್‌

2

ಅಮೃತ್‌ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ

ಅಧ್ಯಯನ

ಸಿ ಆಗ್ನೆಸಿಯಾ ಫ್ರಾಂಕ್‌

3

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯೊ ತೀಸ ಕಾಣಿಯೊ

ಅನುವಾದ

ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ

2017

1

ಬಂಧ್‌

ಸಣ್ಣಕತೆ

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌

2

ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ

ಷಟ್ಪದಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್‌

2018

1

ಚುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ

ಕಾದಂಬರಿ

ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ

2

ತೀಂತ್‌ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್‌

ಕವನ

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

3

ಚಂದ್ರಮಾಚಿ ಖತಾಂ

ಸಣ್ಣ ಕತೆ

ಜೆಯಲ್‌ ಮಂಜರಪಲ್ಕೆ

2019

1

ವಾಟೇ ವಯಲೆಂ ರಗತ

ಕವನ

ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌

2

ಕೆನರಾಂತ್‌ ಪಾದೊವಾದೊ ಆನಿ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಚೊ ವಿವಾದ್‌

ಅಧ್ಯಯನ

ಡಾ. ಪಿಯುಸ್‌ ಪಿದಲಿಸ್‌ ಪಿಂಟೊ

3

ಕಥಾಮೃತ್‌

ಸಣ್ಣಕತೆ

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್‌ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಪಿಂಟೊ

2020

1

ಏಕ್‌ ಮೂಟ್‌ ಪಾವ್ಳ್ಯೊ

ಕವನ

ಪ್ರೇಮ್‌ ಮೊರಾಸ್‌

2

ನವಿದಿಶಾ

ಸಣ್ಣಕತೆ

ಮೊನಿಕಾ ಡೇಸಾ

3

ಸುಗಂಧುಸ್ವಾಸ್‌

ಲೇಖನ

ಸ್ಟೀವನ್‌ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

2021
1 ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ಗೀತ್‌ ಕವನ ಜೊವಿನ್‌ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
2 ಲವ್‌ಲೆಟರ್ಸ್‌ ವಾಜ್ಜಿತಾಲೊ ಮಾಂತಾರೊ ಸಣ್ಣಕತೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೈ
3 ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ ಲೇಖನ ಎಚ್‌ ಎಂ ಪೆರ್ನಾಲ್‌ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2023 12:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Karnataka Konkani Sahitya Academy


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080