ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಮಿತಿಗಳು

1994- 1995

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಕಇ 19 ಕರಅ 94 (3) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 21 ನೇ ಎಪ್ರಿಲ್‌ 1994

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಫೋಟೊ

1

ಡಾ | ವಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ ಬಾಳಿಗಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

3

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗುಲ್ವಾಡಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

4

ಪ್ರೊ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

5

ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ

ಸದಸ್ಯರು

 

6

ಶ್ರೀ ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

7

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

8

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

 

9

ಶ್ರೀ ಮಿಂಗೇಲ ಅಂತೋನಿ ಸಿದ್ದಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

10

ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸೈಲ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

11

ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್‌ ಕುಲಾಸೊ

ಸದಸ್ಯರು

 

12

ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ ರೇಗೊ

ಸದಸ್ಯರು

 

 

1995-1997

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಕಇ 123 ಕರಅ 95, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 5 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1995

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಫೋಟೊ

1

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ ಬಾಳಿಗಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ

ಸದಸ್ಯರು

 

3

ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್‌ ಡಿಸೋಜಾ(ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ)

ಸದಸ್ಯರು

 

4

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

 

5

ಶ್ರೀ ಜೀವನ್‌ದಾಸ್‌ ಖಾರ್ವಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

6

ಶ್ರೀ ಮಿಂಗೇಲ್‌ ಅಂತೋನಿ ಸಿದ್ದಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

7

ಶ್ರೀ ಜುಬೇರಾ ಮುಸುಬಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

8

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್‌ ಸೋಂದೆ

ಸದಸ್ಯರು

 

9

ಶ್ರೀ ಎಲ್‌.ವಿ ಅಂದ್ರಾದೆ

ಸದಸ್ಯರು

 

10

ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ವರ್ಣೇಕರ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

11

ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಯು ಪೈ

ಸದಸ್ಯರು

 

12

ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್‌ ಶೆಣೈ

ಸದಸ್ಯರು

 

13

ಶ್ರೀ ಅರುಣ್‌ ಎಸ್.‌ ಉಭಯಕರ್‌

ಸಹ ಸದಸ್ಯರು

 

14

ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್‌ ವಾಲ್ಡರ್‌

ಸಹ ಸದಸ್ಯರು

 

 

1997-2001

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಕಇ 112 ಕರಅ 98, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.11.1998

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಫೋಟೊ

1

‍ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್‌ ಶೆಣೈ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

3

ಶ್ರೀ ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

4

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಆರ್.‌ ನಾಯಕ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

5

ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಪೈ

ಸದಸ್ಯರು

 

6

ಫಾ| ಸಾಮ್ಯುಲ್‌ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

7

ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ ಭಕ್ತ

ಸದಸ್ಯರು

 

8

ಡಾ| ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

9

ಶ್ರೀ ಜುಬೇರಾ ಮುಸುಬಾ

ಸದಸ್ಯರು

 

10

ಶ್ರೀ ಮಿಂಗೇಲ ಅಂತೋನಿ ಸಿದ್ದಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

11

ಶ್ರೀ ಪೌಲ್‌ ಮೊರಾಸ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

12

ಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಕಾಮತ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

13

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಎಸ್‌ ವರ್ಣೇಕರ್‌

ಸಹ ಸದಸ್ಯರು

 

14

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ‌ ಗೌಡ

ಸಹ ಸದಸ್ಯರು

 

 

2001-2004

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಕಇ 58 ಕರಅ 2001,ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 20.10.2001

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಫೋಟೊ

1

ಮೊ. ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್‌ ಎಫ್‌, ಡಿ ಸೋಜಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

2

ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್‌ ಶೆಣೈ

ಸದಸ್ಯರು

 

3

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ್‌

ಸದಸ್ಯರು

 

4

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪು ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

 

5

ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಮ ಸಿದ್ದಿ

ಸದಸ್ಯರು

 

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್‌ ರೇಗೊ

ಸದಸ್ಯರು

 

7

ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ಸದಸ್ಯರು

 

8

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ ರೆಹೆಮಾನ್

ಸದಸ್ಯರು

 

9

ಡಾ| ಕುಸುಮಾ ವಿ ಪೈ

ಸದಸ್ಯರು

 

10

ಶ್ರೀ ಬೆನೆಟ್‌ ಪಿಂಟೊ

ಸದಸ್ಯರು